Chuyên cung cấp các thiết bị văn phòng chính hãng tại bình dương

                                                     Liên hệ: Số 16 đường N3, KDC Phú Hòa 1, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

                                           Hotline:

                                       cho thuê máy photocopy

Hướng dẫn sữa chữa

Scan to email dễ hay khó

( 29-07-2016 - 09:59 PM ) - Lượt xem: 548

Ngày nay, việc gửi email bằng máy photocopy trở nên phổ biến & càng nhiều người sử dụng. Vậy việc cài đặt có khó khăn không? xin thưa là rất ... dễ. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt scan to email cho các dòng ricoh ( có print scan opption )

Tôi tạm chia scan to email thành 2 loại : offline ( có sẵn mail server, không cần cấu hình ra internet ) & online ( mượn 1 mail server nào đó trên internet, phải cấu hình ra internet )

1. Offline :
-khi cài scan to email loại này, khách hàng cần phải có mail server, ta chỉ cần nhập đc ip mail server & add danh sách email là...chạy phà phà
*cách làm :
A. Cấu hình ip :
-mở 1 trình duyệt web nào đó vd internet explorer gõ vào địa chỉ ip máy photocopy cần cài scan to email ( vd máy photo cần cài là dòng rioch mp2591 )
*user : admin
*pass : bỏ trống
-chọn device settingemail
-dòng administrator email address: điền vào 1 mail đại diện ( email này sẽ làm đại diện khi bạn gửi mail đi, chú ý : nhớ bật chức năng này on trong user tool, nếu ko khi thêm các email trong danh sách bạn phải chọn nó làm sender : user toolsystem setting ile tranferuto sender name=>auto )
-dòng receptoin : chọn pop3 => bật on
-dòng smtp :
*smtp sever name : điền đc ip mail server
*smtp port no : 25
*smtp authentication : điền user name đầy đủ ( vd : test@vnn.vn ) & pass ; chú ý là user name & pass này phải đăng ký trước trong mail server .
-các dòng còn lại không thay đổi
=> chọn ok & save cấu hình lại
B. Tạo address book :
-click trở về trang đầu
-chọn address book
-điền name & key display của người nhận
-chọn dòng email : nhấp địa chỉ email người nhận
-các dòng khác không thay đổi
=> chọn ok & save cấu hình...tiếp tục như thế cho người kế tiếp

Vậy là bạn có thể gửi mail từ máy photocopy rồi đó!

2. Online :
-loại này không cần khách hàng phải có mail server vì ta mượn mail server bên ngoài. Nhưng chú ý là các dòng ricoh chỉ hổ trợ các server mail dùng smtp ( pop3/imap ) nên chỉ có mail yahoo.com.vn & gmail.com.vn là chạy
A. Cấu hình ip :
-làm tương tự trên,nhưng bạn cấu hình thêm ipv4
-chọn networkipv4
-chuyển đến dòng detail :
*defaut getway : nhập địa chỉ defaut getway
*dns server : nhập địa chỉ dns server
mẹo : dùng lệnh ipconfig /all để biết các địc chỉ trên 
-Chuyển đến dòng smtp server name (in come in) : nhập vào smtp.mail.yahoo.com.vn ( vd chọn mail yahoo )
-chuyển đến dòng pop3/imap4 server name (out come in ): nhập vào smtp.mail.yahoo.com.vn
B. Tạo address book :
-giống như trên

scan to email loại offline chạy nhanh hơn, còn online chạy chậm hơn nhưng cảm giác thì pro hơn

VIDEO BÀI VIẾT

Next đối tác Prev đối tác